IT Consult

IT Consult er et veldrevet konsulenthus med kontorer i Oslo og Porsgrunn. Vi er teknologiuavhengige og leverer ekspertise innenfor IT- infrastruktur.
Vi tilbyr ekspertise innen rådgivning, design, teknisk prosjektledelse, implementering, drift, driftstøtte, vedlikehold og support.
Dersom din bedrift har et kompetanse- eller kapasitetsbehov kan vi dekke dette behovet, enten ved leveranse av konsulenter inn i et prosjekt eller levert som en frittstående tjeneste. Vi har stor leveransekraft som sikres gjennom egne ansatte og et stort nettverk i bransjen.

Mobil Device Management - MDM

Utbredelsen av mobile enheter som brukes for å aksessere forretningsdata er enorm. I tillegg er bruken av egne enheter også for mange blitt en selvfølge. Det er derfor meget viktig at arbeidsgiver setter sikkerhetskrav til disse enhetene på lik linje med hvordan man vil sikre en pc. Dette gjør man enkelt med et skybasert Mobile Device Management system. Formålet med dette er i hovedsak todelt – man vil beskytte tilgang til data, og man vil unngå tap av data.

VÅRE HOVEDPARTNERE