itc sin logo

Åpenhetsloven har som mål å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. I tillegg til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal loven samtidig sikre tilgang til informasjon.

Personal computer, Clothing, Laptop, Netbook, Comfort, Gadget

Åpenhetsloven

Vår tilnærming til åpenhetsloven