Menneskene

 • Jan Arne Synstad

  Testledelse | Automatisert test | Teknisk Test | ISTQB | Ytelsestest

  Jan Arne Synstad

  Testledelse | Automatisert test | Teknisk Test | ISTQB | Ytelsestest
  +47 95 99 23 75LinkedIn

  Jan Arne er en erfaren testleder med en bred bakgrunn innen bank, forsikring, industri og eiendomsforvaltning. Han har arbeidet med testing av webapplikasjoner siden 2014 og har opparbeidet seg en solid kompetanse innen testledelse, funksjonell testing, testautomatisering, teknisk testing og ytelsestesting, samt erfaring med GDPR, tilgjengelighetskrav, smidige utviklingsprosesser og SCRUM og har bred erfaring med å utvikle og vedlikeholde tester i flere forskjellige rammeverk og CI/CD som gir ham en unik kompetanse innen testing og kvalitetssikring av webapplikasjoner.

  Nøkkelkompetanse: Testledelse, teknisk test, funksjonell test, ytelsestesting, automatisert testing, API-testing ISTQB, Confluence, Jira

  Sertifiseringer: BDD with SpecFlow, ReadyAPI, ISTQB Test Automation Engineer, ISTQB Foundation

 • Espen Notodden

  Fullstack | Teknisk arkitektur

  Espen Notodden

  Fullstack | Teknisk arkitektur
  +47 957 00 488LinkedIn

  Utvikler med over 10 års erfaring med bade front- og backend utvikling. Han har stor faglig tyngde innenfor GO, C, JavaScrips, HTML, CSS, Java og Python. Har flere års erfaring som arkitekt og teamleader for utviklingsteam. Har jobbet med tverrsnittet UX, videog og utvikling, og I tillegg opparbeidet seg erfaring med AI I prosessen mot å lage best mulige løsninger

  Nøkkelkompetanse: GO, Python, C, JavaScript, C++, CSS, Bash, Databases, Linux

 • Alexander Helland

  Utvikling | C# | .NET Framework

  Alexander Helland

  Utvikling | C# | .NET Framework
  +47 411 55 701LinkedIn

  Utvikler med kompetanse med C#, .NET Framework og SQL fra offentlig og privat sector. Han har erfaring med nyutvikling, forvaltning og videreutvikling av flere register og databaser, og på flere prosjekter fungert som rådgiver.

  Nøkkelkompetanse: .NET Framework, .NET CORE, VB.NET, ASP.NET, C#, T-SQL, MSSQL Server,

 • Leonard Lisøy

  Utvikling | DevOps

  Leonard Lisøy

  Utvikling | DevOps
  +47 401 02 867LinkedIn

  Leonard har erfaring som Plattform- og DevOps utvikler fra prosjekter innenfor offentlig sektor og finans. Han har bred erfaring med infrastruktur som kode og DevOps prinsipper, og har forvaltet og videreutviklet høyt skalerbare løsninger. Han har erfaring som Scrum Master og Team Lead, og har god evne til å tenke helhetlig og langsiktig.

  Nøkkelkompetanse: Java, Python, Go, Bash, Containerteknologi, Provisioning, Orchestration, Iaas, Saas

 • Yoan Dinkov

  Utvikling | AI | Python | Data Analysis

  Yoan Dinkov

  Utvikling | AI | Python | Data Analysis
  +47 967 41 747LinkedIn

  Senior dataingeniør med solid erfaring innen programvareutvikling.  Hans hovedtyngde ligger innenfor .Net og Python, i tillegg har han mye erfaring med AI, Big Data og Azure. De siste årene har han jobbet med å designe, bygge og vedlikeholde flere skybaserte løsninger på tvers av plattformer. Yoan er lidenskapelig interessert i AI og har bidratt til flere forskningsartikler hvor maskinlæring ble brukt til å utforske sosiopolitiske effekter i dagens digitale landskap.

  Nøkkelkompetanse: .NET, Python, AI, Big Data, Azure

    

 • Mateus Furuløkken

  Interaksjonsdesign | Grafisk design | Prototyping

  Mateus Furuløkken

  Interaksjonsdesign | Grafisk design | Prototyping
  +47 902 94 796LinkedIn

  Mateus er en erfaren designer med lidenskap for å skape de beste brukeropplevelsene gjennom design. Han har bred erfaring med konseptutvikling og designprosesser i ulike virksomheter, alltid med mennesket i sentrum. Han har bakgrunn som grafisk designer, og har de siste årene også jobbet mye med interaksjonsdesign, prototyping og bruker- og kundeinvolvering i smidige og tverrfaglige team.

 • Ida Skotnes Gustavsen

  Grafisk design | Interaksjonsdesign | Merkevare

  Ida Skotnes Gustavsen

  Grafisk design | Interaksjonsdesign | Merkevare
  +47 94 290 798LinkedIn

  Ida er en grafisk designer med en kreativ og utforskende tilnærming til å skape gode brukeropplevelser. Gjennom sin bachelorgrad og sitt arbeid med freelance- og hobbyprosjekter har hun erfaring med flere aspekter ved design. Hun elsker hvordan det visuelle, med spesielt fokus på typografi og layout, kan øke kvaliteten til en tjeneste eller et produkt, i samspill med prinsipper innen tilgjengelighet og inkluderende design.

 • Salar Ahmed

  Utvikling | Cloud | DevOps | Azure

  Salar Ahmed

  Utvikling | Cloud | DevOps | Azure
  + 47 40 08 21 63LinkedIn

  Salar har erfaring som Cloud og DevOps utvikler og bred kompetanse på ulike DevOps verktøy og prinsipper. Han har jobbet med håndtering av data i tråd med GDPR lover og har kjennskap til dette domenet. Eksempelvis jobbet han med overvåkning av applikasjoner i AWS og har erfaring med syntetisk data som er blitt brukt i testmiljøer. I tillegg har han også hatt ulike roller innen support og onboarding av tidligere systemer over til en mer modernisert skyplattform, Azure.

  Nøkkelkvalifikasjoner: Python, Docker, SQL, Jenkins, Linux, AWS, Azure, Git/BitBucket, Jira, SoapUI, IBM Data Studio, Promtheus, Grafana, Confluence

 • Agnor Pettersen

  Database | BI | Datavarehus | ETL | Cloud

  Agnor Pettersen

  Database | BI | Datavarehus | ETL | Cloud
  +47 41 11 25 78LinkedIn

  Agnor er en datavarehusutvikler / arkitekt med 10 års IT erfaring. Han har spesialisert seg på utvikling og forvaltning av datavarehus og har inngående kunnskap om SAS datavarehus, SAS-kode og livssyklus. Agnor har også jobbet med Microsoft SQL og Oracle SQL. I flere av sine prosjekter har han bidratt med bygging av datavarehus for bank og forsikring, samt drift av datavarehus for analysebyråer. Fokusområdet til Agnor spenner seg fra datavarehusdesign via feilsøking og utvikling av ETL-jobber til kontakt og sparring med forretningssiden for omdanning av deres ønsker til kravspec. 

  Nøkkelkompetanse:
  MS Power BI, MS SQL Server, SSIS, SSRS, Oracle SQL, Oracle ODI, SAS DI Studio, SAS Management Console, SAS Enterprise Guide, QlikView, QlikSense.

  Sertifiseringer: MS 70-778 (Analyzing Data with Microsoft Power BI), MS 70-779 (Analyzing Data with Microsoft Excel), MCSA BI Reporting, MS 70-767 (Implementing a SQL Data warehouse) og MCSE Data Management and Analytics

 • Alexander Pettersen

  Full stack | .NET | C# | DevOps

  Alexander Pettersen

  Full stack | .NET | C# | DevOps
  + 47 94 09 44 79LinkedIn

  Alexander har over 3 års erfaring som full stack utvikler, og har erfaring gjennom hele livssyklusen for utvikling. Han har en bachelorgrad i IT og Informasjonssystemer, og en rekke sertifiseringer fra Microsoft University. Har tidligere jobbet flere år hos PwC, hvor han utviklet og forvaltet en portefølje på ca. 20 applikasjoner. Her har han også hatt roller som ansvarlig for opplæring av nye utviklere, teamleder og scrum master.

  Nøkkelkompetanse: Angular 13, Typescript, HTML, SCSS, .NET 6, C#, Azure DevOps, SQL, dev team lead.

 • Rasmus Drønnen

  Utvikling | .NET | C# | Angular | Azure

  Rasmus Drønnen

  Utvikling | .NET | C# | Angular | Azure
  +47 90 663 557LinkedIn

  Rasmus er en erfaren utvikler i .NET, C#, Vue.js, JavaScript/Typescript og Angular. Han har erfaring med å videreutvikle systemer med .Net som rammeverk og Angular i front, samt utvikling av en rekke tjenester og utvidelser med .Net i back og Vue.js i front. Har og erfaring med Azure teknologier som Azure functions, Azure storage, Azure queues og Service Bus.

  Nøkkelkompetanse: .NET, C#, Vue.js, JavaScript/Typescript, Angular og Azure

  Sertifiseringer: AZ-400: DevOps Engineer Expert og AZ-204: Developing Solutions For Microsoft Azure

 • Christer Rustand

  Utvikling | .NET | C# | Azure | Terraform

  Christer Rustand

  Utvikling | .NET | C# | Azure | Terraform
  +47 95 90 21 58LinkedIn

  Christer er en engasjert fullstackutvikler med tyngde på backend. Han brenner for å bygge robust, modulær og skalerbar kode i tråd med nåværende bestepraksis. Christer trives med ansvar og tar ofte et steg tilbake for å se helhetsbildet og sørge for at prosjektet er på rett vei. I team inntar han en dynamisk rolle der han tilpasser seg for å best mulig understøtte teamets evne.

  Nøkkelkompetanse: .NET, C#, Azure, Terraform, Angular, React, Typescript, SQL, MongoDb, Teamledelse, Python, Kunstig Intelligens, Maskinlæring, Neurale nettverk

  Sertifiseringer: MCSA: Web Applications og MCSD: App Builder

 • Atle Meyer-Knutsen

  Fagleder Hybrid Infrastruktur

  Atle Meyer-Knutsen

  Fagleder Hybrid Infrastruktur
  +47 90 59 47 48LinkedIn

  Atle har lang og allsidig erfaring med Microsoft plattform, Azure arkitetur, Citrixløsninger og virtualisering.
  Denne samlede erfaringen og forståelsen bruker Atle i rollen som arkitekt inn mot blant annet større offentlige organisasjoner hvor det skapes nye og moderne arkitekturlandskap.

  Nøkkelkompetanse: Enterprise/Teknisk arkitektur, Microsoft Infrastruktur og tjenester, Azure, Citrix, VMware.

  Sertifiseringer: TOGAF, PRINCE2, MSCA

 • Bjørn Halvor Bergtun

  Microsoft infrastruktur | Applikasjon | Prosjektledelse

  Bjørn Halvor Bergtun

  Microsoft infrastruktur | Applikasjon | Prosjektledelse
  +47 92 08 15 38LinkedIn

  Bjørn Halvor har bred erfaring fra IT-drift, deriblant applikasjons-pakking/scripting/distribusjon/management, i ulike driftsmiljøer, med distribusjon via SCCM/MECM, Ivanti Workspace Control, Novell ZenWorks, CA ITAM, Citrix og TS.

  Nøkkelkompetanse: Windows Server 2003-2019, SCCM, AD/GPO, Ivanti-produkter, Applikasjonstilrettelegging, MS/My/PostgreSQL, VMWare Vsphere, Linux (med forskjellige server- verktøy). Python og Powershell-scripting.

  Sertifiseringer: PRINCE2, ITIL Foundation

 • Erik Dyrnes

  Teknisk support | Klient | M365 | Server

  Erik Dyrnes

  Teknisk support | Klient | M365 | Server
  +47 91 86 21 02

  Erik har lang erfaring med 1. og 2. linjesupport og med feilsøking og feilretting av software og hardware, samt installasjon og konfigurasjon av klienter og utstyr 

  Nøkkelkompetanse: Windows XP/Vista/7/10. SCCM, AD, Office365, Outlook, Lotus Notes, Lotus Traveller, Triole 

 • Fredrikke Holthe Kvam

  Fagleder design

  Fredrikke Holthe Kvam

  Fagleder design
  +47 97 57 36 33LinkedIn

  Fredrikke er en tjenestedesigner med lang erfaring fra ulike prosjekter i både privat og offentlig sektor. Hun har jobbet mye med designstrategi, designledelse, utforskende innsiktsarbeid og analyse, konseptutvikling, testing og interaksjonsdesign. Som tjenestedesigner er hun spesielt opptatt av å forstå helheten og økosystemet man er en del av, og hun har en lidenskap for menneskesentrert, innsiktsdreven og kreativ tilnærming til å skape brukersentrerte løsninger for reelle behov.

 • Glen Nystøl

  Drift | M365 | Server | Applikasjon | Cloud

  Glen Nystøl

  Drift | M365 | Server | Applikasjon | Cloud
  +47 98 80 45 16LinkedIn

  Glen er en konsulent med utbredt erfaring innen system-administrasjon, teknisk support, on-site support, feilsøking og feilretting, samt vedlikehold av rutiner. Utvikling av OS-image, Applikasjonstilrettelegging.

  Nøkkelkompetanse: SharePoint, Teams, ITIL, SQL, Office365, Office 2010-2019, AD, GPO, DNS, DHCP, VDI, RDP, DA, VPN, SCCM, Windows server 2008R2/2012R2/2016/2019, Windows XP7Vista/7/8/10

  Sertifiseringer: MasterClass Office 365 SharePoint Online. Gevinstert og muligheter I SharePoint. SharePoint for Redaktører del 1 og 2

 • Harald Skutle

  Cloud | Azure | M365 | Citrix | Prosjektledelse

  Harald Skutle

  Cloud | Azure | M365 | Citrix | Prosjektledelse
  +47 93 48 37 57LinkedIn

  Harald er en teknisk prosjektleder, senior teknisk konsulent, løsningsarkitekt med ansvar for Microsoft teknologi, Citrix/XenApp, Teams, Automation.

  Nøkkelkompetanse: Citrix, Microsoft Infrastruktur, Azure, Teams, Skype For Business, Ivanti/RES Automation

  Sertifiseringer: Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate, Administrator for Citrix XenApp, Prince2 Foundation, ITIL

 • Lene Sandal

  Prosjektledelse | IT Service Management | Leveransestyring | Dokumentasjon

  Lene Sandal

  Prosjektledelse | IT Service Management | Leveransestyring | Dokumentasjon
  +47 91 54 15 62LinkedIn

  Lene er en prosjektleder med IT-kompetanse, og utdanning innen veiledning og endringsarbeid. Kombinerer god IT-forståelse med fokus på brukernes behov, og motiveres av å finne gode løsninger. Erfaring med systemforvaltning og IT Service Management, i både offentlig og privat sektor. Hun har også jobbet i ulike anskaffelses- og implementeringsprosjekter, og har god kjennskap til både kunde- og leverandørsiden

  Nøkkelkompetanse: Prosjektledelse og -koordinering, leveransestyring, offentlig sektor, endringsarbeid, dokumentasjon og opplæring, rapportering, HP Service Management, SMA-X, MS Office 365, SharePoint

  Sertifiseringer: Prince 2 Agile, Prince 2, Prosjektveiviseren, Change Management, ITIL 3 og 4, LEAN, ISTQB

 • Naser Eskandari

  Cisco | Juniper | FortiGate | Brannmur | LAN/WAN

  Naser Eskandari

  Cisco | Juniper | FortiGate | Brannmur | LAN/WAN
  +47 99 48 00 19LinkedIn

  Naser er en nettverkskonsulent med erfaring som nettverks-teknikker (design og implementering av LAN/WAN), samt vedlikehold og support av nettverk og systemer.

  Nøkkelkompetanse: Cisco Routing & Switching, Extreme, Juniper, LAN, WAN, IPv.4, IPVPN, VPN, IP MPLS PPTP, Fortigate brannmur, Antivirus,

  Sertifiseringer: CCNA Routing&Switching, CCNA Cyber Security, Cloud SND and NFV, Fortinet NSE  1 & 2.

 • Niru Shan

  Fagleder Hybrid Infrastruktur

  Niru Shan

  Fagleder Hybrid Infrastruktur
  +47 45 23 77 94LinkedIn

  Niru er fagleder for hybrid infrastruktur og seniorkonsulent. Han er utdannet dataingeniør og har over 12 års arbeidserfaring innen IT. Han har god erfaring fra både store og små infrastrukturprosjekter, hovedsakelig basert på Microsoft-plattformen og Citrix terminalserver teknologi. Eksempelvis har han hatt ansvar for prosjektgjennomføring, kartlegging, tilrettelegging og utrulling av teknologiske leveranser. I tillegg har han hatt ansvar for test av helhetlige løsninger, samt bistått med implementering og QA i nyetablerings- og termineringsprosjekter.

  Nøkkelkompetanse: Teknisk seniorkonsulent, applikasjonsforvaltning, teknisk prosjektledelse, løsningsarkitektur og testledelse. Microsoft og Citrix teknologi.

 • Petter Wang

  Applikasjon | App-V | IWC | Microsoft | Drift

  Petter Wang

  Applikasjon | App-V | IWC | Microsoft | Drift
  +47 47 26 72 27LinkedIn

  Petter har solid kompetanse innen IKT Infrastruktur, applikasjonskartlegging, -pakking og -distribusjon. I tillegg har han senior kompetanse innen drift, implementering og prosjektledelse

  Nøkkelkompetanse: Windows server 2003/2008/ 2012, Windows XP/Vista/7/8/10, Printserver, AD, GPO, SCCM, tankeløsning, scripting, PowerShell, RES, App-V, Citrix.

  Kurs: RES Workspace Manager: Grunnkurs, System Center 2012 Operations Manager: Configuration, Administration and Installation, System Center 2012 orchestrator: Automating your Datacenter, Windows PowerShell 2.0: Scripting for the IT administrator

 • Philip Marcussen

  Fagleder test

  Philip Marcussen

  Fagleder test
  +47 91 78 75 77LinkedIn

  Philip er en testleder med over 10 års erfaring som testleder og over 20 års erfaring fra prosjektarbeid.

  Nøkkelkompetanse: Testledelse, tekniske testing, Jira, Confluence, HP ALM, ISTQB, Testautomatisering, ytelsestesting, overvåking, akseptansetesting og systemutvikling

  Sertifiseringer: ISTQB Certified Agile tester, ISTQB Advanced Level Test Manager, Prince 2 Practitioner

 • Rune Berntsen

  Teknisk support | Klient | M365 | Server

  Rune Berntsen

  Teknisk support | Klient | M365 | Server
  +47 95 72 72 13

  Rune er en senior supportkonsulent innenfor 1. og 2. linjesupport og med feilsøking og feilretting av software og hardware, samt installasjon og konfigurasjon av klienter og utstyr

  Nøkkelkompetanse: Windows XP/Vista/7/10. SCCM, AD, Office365, Outlook, Lotus Notes, Lotus Traveller, Triole

  Sertifiseringer: Service Fujitsu Siemens, HP og Dell

 • Rune Undertun

  Cisco | Cisco Wireless | WAN/LAN/VLAN

  Rune Undertun

  Cisco | Cisco Wireless | WAN/LAN/VLAN
  +47 41 64 38 42LinkedIn

  Rune er en senior nettverkskonsulent med solid kompetanse på Cisco og nettverksdrift. Har vært nettverksspesialist i større implementerings og migreringsprosjekter.

  Nøkkelkompetanse: Cisco Routing & Switching, ISIS, BGP, OSPF, MPLS datahall, FabricPath, Cisco IP nettverk, IPv6, Cisco DNA, WAN, LAN, VLAN, Juniper

 • Thurairajah Tharumalingam

  Teknisk prosjektledelse | Brukerstøtte | M365 | WAN/VLAN

  Thurairajah Tharumalingam

  Teknisk prosjektledelse | Brukerstøtte | M365 | WAN/VLAN
  +47 99 88 77 75LinkedIn

  Thurai har lang erfaring innen teknisk koordinering og oppfølging av leveranser som krever bidrag fra ulike disipliner og tett dialog med sluttbruker.

  I tillegg har han betydelig erfaring med 1.- og 2.-linje brukerstøtte, installering og konfigurering av blant annet sikkersprint/nettverk.

  Nøkkelkompetanse: AD, SCCM, Windows Server 2008, Windows 7/10, Citrix XenApp, WDS Server, WAN/LAN, RADIUS Server, Office, Outlook.

  Sertifiseringer: Prince2

 • Tobias Norling

  Teknisk prosjektledelse | Design | Microsoft

  Tobias Norling

  Teknisk prosjektledelse | Design | Microsoft
  +47 95 16 81 16LinkedIn

  Tobias har 20 års erfaring innen IT og har jobbet i store driftsmiljøer med prosjekt/leveranseledelse, implementering, koordinering og drift innenfor IT infrastruktur.

  Han har utført oppdrag som Teknisk Prosjektleder, Teknisk Rådgiver, applikasjons drift, server drift m.m. i sine 7 års hos ITC.

  Nøkkelkompetanse: Teknisk Prosjektledelse, leveranseledelse, applikasjonsdrift, oppsett og konfigurasjon av server hardware infrastruktur, drift og vedlikehold av servere og klienter, kartlegging av systemer, skissering og utarbeidelse av High Level System Design, utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og rutiner, MS Windows Server NT4.0, 2000/2003/2008/2012, MS Windows NT4.0, XP, Vista, Windows 7 og 10, VMware Infrastructure, MS System Center Operations Manager/Configuration Manager  

  Sertifiseringer: SANS SEC504, PRINCE2, ITIL 3 

 • Vincent Emring

  Teknisk prosjektledelse | Brukerstøtte | M365

  Vincent Emring

  Teknisk prosjektledelse | Brukerstøtte | M365
  +47 46 62 38 21LinkedIn

  Vincent har erfaring med prosjektkordinering, prosjektledelse, on-site support, feilsøking, feilretting, samt montering, konfigurering og installasjon.

  Nøkkelkompetanse: Windows XP/7/10, AD, SCCM, Office, Print, printserver, App-V, MSI

 • Øystein Sørum

  Teknisk prosjektledelse | Server | Klient | Migrering

  Øystein Sørum

  Teknisk prosjektledelse | Server | Klient | Migrering
  +47 91 14 39 67LinkedIn

  Øystein har tung kompetanse innen 1.- og 2.-linje support i komplekse miljøer, klientmigrering og avansert feilsøking, i tillegg til oppsett og konfigurering av WLAN, trådløse routere og patching av nettverk.

  Nøkkelkompetanse: Windows XP/Vista/7, SCCM, AD, Office365, Outlook, Triole, Lotus Notes, Lotys Traveller, Dell/fujitsu klient og hardware

 • Kyrre Eide

  Daglig Leder

  Kyrre Eide

  Daglig Leder
  +47 91 56 06 26LinkedIn

  Kyrre sitter i administrasjonen og er daglig leder i IT Consult.

 • Jan Kristen Wilborn

  CFO/COO

  Jan Kristen Wilborn

  CFO/COO
  +47 90 84 67 56LinkedIn

  Jan Kristen sitter i administrasjonen og er CFO og COO i IT Consult.

 • Ole Marcussen

  Salgssjef

  Ole Marcussen

  Salgssjef
  +47 91 12 65 96LinkedIn

  Ole sitter i administrasjonen og er salgssjef i IT Consult.

 • Taran Jensen Stokke

  Konsulentsjef

  Taran Jensen Stokke

  Konsulentsjef
  +47 99 01 08 89LinkedIn

  Taran sitter i administrasjonen og er konsulentsjef i IT Consult.

 • Andrea Holthe Kvam

  Konsulentsjef QPN

  Andrea Holthe Kvam

  Konsulentsjef QPN
  +47 98 69 10 66LinkedIn

  Andrea sitter i administrasjonen og er konsulentsjef QPN i IT Consult.