itc sin logo

Vi har solid og bred komeptanse innen tjeneste-, interaksjon-, og grafisk design. Det sikrer helhetlige leveranser der brukeren er ivaretatt i alle ledd.

Design og brukeropplevelse

Design og brukeropplevelse

Design er et bredt fagfelt med flere disipliner som delvis overlapper. I det store og hele handler design om å legge til rette for gode og helhetlige brukeropplevelser, og om å lage løsninger som er bra for mennesker, forretning, samfunnet og planeten.

:Vår kjernekompetanse innen design er

 • Kvalitativt og kvantitativt innsiktsarbeid
 • Konseptutvikling
 • Prototyping
 • Innholdsdesign og tekst
 • Ulike metoder for å teste konsepter og løsninger
 • Visualisering
 • Universell utforming av digitale løsninger
 • Inkluderende design
 • Designledelse og prosess
 • Hypotesekartlegging
 • Systemorientert design
 • Atferdspsykologi

Våre designere jobber direkte med utviklerne fra starten av prosjektet for å lage optimale brukeropplevelser. Sammen med kundene våre løser vi komplekse utfordringer og skaper innovative løsninger med en designdrevet tilnærming.

Design er et bredt fagfelt med flere disipliner. I det store og hele handler design om å legge til rette for gode og helhetlige brukeropplevelser, og om å lage løsninger som er bra for mennesker, forretning, samfunnet og planeten.

Fredrikke Holthe Kvam
Head of design


975 73 633
fredrikke.kvam@itc.no
Linkedin

Har du spørsmål om Design? Ta kontakt med teamleder Fredrikke Holthe Kvam.

Har du generelle spørsmål om itc, eller kanskje du vil jobbe med oss? Ta kontakt med HR-ansvarlig, Taran Jensen Stokke.

Taran Jensen Stokke
HR-ansvarlig

990 10 889

taran.stokke@itc.no
Linkedin