Vi styrker vår posisjon i helsesektoren

Publisert: 02.02.2020

IT Consult med samarbeidspartnere vant rammeavtale med Sykehusinnkjøp!

Vi har siden 2016 levert konsulenttjenester innenfor IT infrastruktur og i januar 2020 signerte vi ny rammeavtale med bredere scope. Avtalene dekker leveranser innenfor systemutvikling, test- og release, applikasjonsforvaltning, drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer samt nettverk.  Avtalen gjelder i alle fire helseregioner, som betyr at vi kan levere våre tjenester til de fleste helseforetak i Norge. Vi har satt sammen en svært sterk konstellasjon som sikrer at vi dekker Sykehusinnkjøp sitt landsdekkende behov for både kompetanse og kapasitet. Vi retter en stor takk til samtlige samarbeidspartnere og ser frem til videre samarbeid! 


Sykehusinnkjøp er de regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap. Sykehusinnkjøp er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene; Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Øst. Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser og koordinere nasjonale innkjøpsavtaler på vegne av helseforetakene.

Ta kontakt med Kyrre Eide for mer informasjon. 

Del på: