IT Consult vinner rammeavtale med Den Norske Kirke!

Publisert: 01.03.2021

IT Consult med samarbeidspartnere vant rammeavtale med Den Norske Kirke.

IT Consult med samarbeidspartnere er blant 8 norske selskaper som har vunnet rammeavtale med Den Norske Kirke.  Rammeavtalen skal ivareta behovet for kjøp av konsulenttjenester innen utviklingstjenester, IKT infrastruktur og drift til systemeierne og de sentrale virksomheter i Den norske kirke, som Kirkerådet og Kirkepartner. Kirken vil de neste årene jobbe med videreutvikling, modernisering og etablering av digitale tjenester, og IT Consult er stolte over å kunne være med å bidra med vår kompetanse.  


Den Norske Kirke er representert over hele landet med nesten 1200 menigheter. I hver kommune er det ett kirkelig fellesråd som ivaretar arbeidsgiverfunksjoner for alle ansatte utenom prestestillingene, og de ivaretar ansvaret for alle kirkebygg. For noen år siden besluttet de en felles IKT-satsing. Målet er å dekke både lokale, regionale og sentrale behov gjennom felles løsninger, felles drift og felles finansieringsmodeller. IKT-strategien legger opp til at det skal bygges ut løsninger som ivaretar både publikumskontakt, god intern samhandling og effektive driftsformer.  

Ta kontakt med Kyrre Eide for mer informasjon. 

Del på: