IT Consult vinner rammeavtale med Statens Vegvesen

Publisert: 15.04.2021

IT Consult med samarbeidspartnere er én av fem leverandører som har blitt valgt som samarbeidspartner for Statens vegvesen de neste fire årene.

Omfanget på kontrakten er opp mot 200 millioner kroner innenfor Infrastruktur og drift IT. Dette er en avtale som dekker et bredt spekter innen samhandlingsløsninger, plattformtjenester, klienttjenester, nettverkstjenester, skyløsninger, tilgangstjenester og basistjenester. For å sikre gode leveranser de neste årene har vi satt sammen en sterk konstellasjon med kompetansebedrifter som dekker SVV sine kompetanse og kapasitetskrav, med IT Consult i front. 

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling. Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet. Som vei- og veitrafikkforvalter har Statens vegvesen ansvar for veiadministrasjon på riks- og europavegene. Dette innebærer å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde vegene. Etaten har også ansvar for riksvegfergene. 

Ta kontakt med Kyrre Eide for mer informasjon. 

Del på: