Mobil Device Management – MDM

Utbredelsen av mobile enheter som brukes for å aksessere forretningsdata er enorm. I tillegg er bruken av egne enheter også for mange blitt en selvfølge. Det er derfor meget viktig at arbeidsgiver setter sikkerhetskrav til disse enhetene på lik linje med hvordan man vil sikre en pc. Dette gjør man enkelt med et skybasert Mobile Device Management system. Formålet med dette er i hovedsak todelt – man vil beskytte tilgang til data, og man vil unngå tap av data. Det er ikke enhetene i seg selv som skal beskyttes, det er forretningens hjerte i form av kommunikasjon med kunder, avtaledokumenter, personalinformasjon etc. Disse gjøres i dag tilgjengelig for ansatte på smarttelefoner og nettbrett via epost, kalender, fildeling eller applikasjoner. ITC har standardisert på Sophos Cloud for sikring av både pc, nettbrett og telefoner. Dette er både sikkert og kostnadseffektivt med en lav etableringsterskel, og ikke minst enkelt for brukerne å forholde seg til.