Fagapplikasjoner

FAGAPPLIKASJONER

Bedriftenes fagapplikasjoner kan deles inn i to hovedgrupper: Generelle forretningssystemer som ERP, CRM, BI benyttes på tvers av bransjer, mens bransjespesifikke systemer som CAD, Lovdata, prosjektstyring og lignende varierer fra bedrift til bedrift.

Vi har lang erfaring med drift av plattform for fagapplikasjoner av alle typer. Flere og flere velger å flytte også disse applikasjonene over i nettskyen, mens andre har valgt å fortsette med lokal drift av dette i kombinasjon med en skyløsning for kontorapplikasjonene.

Våre rådgivere bistår i veien videre til en komplett nettskyløsning enten dere flytter alt i dag eller ønsker en gradvis overgang. Trenger du å oppgradere eller skifte ut dagens servere, bør du vurdere å leie en plass i nettskyen i stedet. En moderne og skalerbar løsning til en lavere pris.