Om ITC

Om IT Consult

IT Consult er et veldrevet konsulenthus med kontorer i Oslo og Porsgrunn. Vi er teknologiuavhengige og leverer ekspertise innenfor IT- infrastruktur.
Vi tilbyr ekspertise innen rådgivning, design, teknisk prosjektledelse, implementering, drift, driftstøtte, vedlikehold og support.
Dersom din bedrift har et kompetanse- eller kapasitetsbehov kan vi dekke dette behovet, enten ved leveranse av konsulenter inn i et prosjekt eller levert som en frittstående tjeneste. Vi har stor leveransekraft som sikres gjennom egne ansatte og et stort nettverk i bransjen.


Vi leverer også nettskyløsninger til små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som ønsker å bruke mindre tid og penger på basis IT drift og mer tid på forretningsutvikling vil med våre løsninger oppnå store gevinster gjennom å sette ut sin IT til oss. Vi har et profesjonelt leveranse og supportapparat som vil sikre en trygg og kostnadseffektiv overgang til ny IT løsning, og bidra til en enklere hverdag for bedrifter som ikke har IT som kjernevirksomhet.


IT Consult har siden etableringen i 1997 opparbeidet en solid kundebase og erfaring innenfor mange bransjer. Våre konsulenter har kompetanse innenfor sektorer som forsvar, helse, bank/finans, industri, olje og gass, entreprenør, bygg&anlegg og offentlig sektor. Pr i dag er vi 35 ansatte og i tillegg har vi et stort nettverk med selvstendige konsulenter som vi samarbeider med for å møte våre kunders krav til bransjeerfaring, kompetanse og kapasitet.


Vil du vite mer om IT Consult? Ta kontakt!

Referanser