Om oss

«Det store lille selskapet»
Vi sikrer at vi leverer på våre kunders behov gjennom å være en gjeng på ca. 40 faste ansatte, kombinert med et nettverk av selvstendige konsulenter og andre konsulentselskaper. Vi har stort fokus på å skaffe oss og opprettholde spennende kundeavtaler og kan på den måten legge til rette for et bredt spekter av meningsfylte prosjekter.

IT Consult har siden etableringen i 1997 opparbeidet en sterk og bred kundeportefølje og har erfaring innen mange bransjer. Vi har kompetanse innen helse, forsvaret, bank/finans, industri, olje og gass og offentlig forvaltning og dekker et bredt spekter av fagområder gjennom våre dyktige faste ansatte, kombinert med et stort nettverk av selvstendige konsulenter og samarbeidspartnere. Vi leverer enkeltkonsulenter eller konsulentteam som en tjeneste, og har stor leveransekraft som kan møte både store og små kunders krav til bransjeerfaring, kompetanse, tilgjengelighet og kapasitet.

Leveransemodell

Egne ansatte: Vi er ca. 40 fast ansatte konsulenter, og danner fundamentet for vår leveransekraft til kundene. Hovedvekten har sin kompetanse og erfaring innen IT infrastruktur er sterke på klientteknologi, skyløsninger, dynamisk arbeidsflate, datarom, virtualiseringsløsninger, nettverk og service management. I tillegg bygger vi opp sterke fagmiljøer og kompetanse innen systemutvikling og test samt design og brukeropplevelse.

Innleide konsulenter: For å være en totalleverandør til våre store offentlige og private kunder har vi over lang tid bygd opp et stort nettverk av selvstendige konsulenter og andre konsulentselskaper som er tilknyttet vårt QPN (Qualified Partner Network). Med denne modellen sikrer vi at våre kunder til enhver tid har tilgang på riktig kompetanse og innehar nok kapasitet i henhold til deres behov. For våre samarbeidspartnere tilbyr IT Consult en salgs- og markedskanal som sikrer tilgang til et marked som tidligere var forbeholdt de store konsulentselskapene og meglere. 

Vi har i dag over 70 innleide konsulenter i ulike oppdrag ut mot våre kunder. Disse konsulentene representerer enten våre samarbeidspartnere eller selvstendige konsulenter og dekker en rekke kompetanseområder. 

Modellen er tilpasset våre kunders behov for rask respons enten det er snakk om lange eller korte oppdrag. IT Consult har en rekke rammeavtaler med store offentlige og private aktører og leverer i dag ca. 100 konsulenter på disse avtalene.

Verdier

ITC har fire nøkkelverdier vi bruker som veiviser for handlinger vi skal utføre, de vurderinger vi skal gjøre og de holdninger vi skal ha.

Integritet: Ekte – Kvalitet – Omsorg

Mot: Rett over komfortabelt – Sårbarhet – Lære

Åpen kommunikasjon: Dele – Si det du mener – Tydelighet

Entreprenørskap: Innovasjon og utvikling – Pålitelighet – Samarbeid

Selskapets verdigrunnlag er av avgjørende viktighet for å bygge den selskapskulturen man ønsker. Selskapets verdier definerer hvem og hvordan man ønsker å være som selskap, og må leves hver dag av selskapets ledelse. For å få ønsket effekt må alle viktige beslutninger tas i henhold til verdiene, hvilket ITC etterlever.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Del på: