Om oss

«THE LITTLE BIG COMPANY»
Dersom du ønsker å jobbe i et mindre konsulentselskap, som kan tilby de samme spennende prosjektene som de store konsulenthusene er ITC plassen å være.

IT Consult har siden etableringen i 1997 opparbeidet en sterk og bred kundebase og erfaring innenfor mange bransjer. Våre konsulenter har kompetanse innenfor sektorer som forsvar, helse, bank/finans, industri, olje og gass og offentlig forvaltning. Vi har en solid base med egne ansatte, i tillegg har vi et stort nettverk med selvstendige konsulenter som vi samarbeider med. Vi har derfor stor leveringsevne og kan møte både store og små kunders krav til bransjeerfaring, kompetanse, tilgjengelighet og kapasitet.

Verdier

ITC har fire nøkkelverdier vi bruker som veiviser for handlinger vi skal utføre, de vurderinger vi skal gjøre og de holdninger vi skal ha.

Integritet: Ekte – Kvalitet – Omsorg

Mot: Rett over komfortabelt – Sårbarhet – Lære

Åpen kommunikasjon: Dele – Si det du mener – Tydelighet

Entreprenørskap: Innovasjon og utvikling – Pålitelighet – Samarbeid

Selskapets verdigrunnlag er av avgjørende viktighet for å bygge den selskapskulturen man ønsker. Selskapets verdier definerer hvem og hvordan man ønsker å være som selskap, og må leves hver dag av selskapets ledelse. For å få ønsket effekt må alle viktige beslutninger tas i henhold til verdiene, hvilket ITC etterlever.

Les her om hva vi gjør.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her!

Del på: