Personvern

Her kan du be om innsyn om eventuelle personopplysninger vi har lagret om deg. Dette gjør du ved å registrere deg i vår portal. Dersom vi har opplysninger lagret om deg vil du kunne be om sletting eventuelt gi oss tillatelse til å oppbevare opplysningene i henhold til formålet.

Logg deg inn på portalen ved å trykke her