Hva vi gjør

IT Consult har kompetanse og kapasitet til de fleste roller og funksjoner innen IT som kan bistå inn i et bredt fag- og kompetanseområde. Vi er teknologiuavhengige enten det gjelder skyløsninger, BI og datavarehus, databaser, systemutvikling – front end, back end og fullstack, design og brukeropplevelse, test og testledelse, IT infrastruktur, applikasjonsforvaltning, applikasjonspakking- kartlegging, -tilrettelegging, virtualisering, nettverk, drift og forvalting eller IT Service management.