Design og brukeropplevelse

Design er et bredt fagfelt med flere disipliner som delvis overlapper. I det store og hele handler design om å tilrettelegge for gode og helhetlige brukeropplevelser, og om å lage løsninger som er bra for mennesker, forretning, samfunnet og planeten.

Vi har kompetanse innen tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design med erfaring fra store og små prosjekter i offentlig og privat sektor. På tvers av de nevnte disiplinene, som også representerer eksempler på roller vi kan ta i prosjekter, har vi kompetanse på:

  • Kvalitativ og kvantitativt innsiktsarbeid
  • Konseptutvikling
  • Prototyping
  • Innholdsdesign og tekst
  • Ulike metoder for å teste konsepter og løsninger
  • Visualisering
  • Universell utforming av digitale løsninger
  • Inkluderende design
  • Designledelse og prosess
  • Hypotesekartlegging

Del på: