Design og brukeropplevelse

Vi har solid kompetanse innen tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design med erfaring fra offentlig og privat sektor. Sammen med kundene våre løser vi komplekse utfordringer og skaper innovative løsninger med en designdrevet tilnærming.

Design er et bredt fagfelt med flere disipliner som delvis overlapper. I det store og hele handler design om å legge til rette for gode og helhetlige brukeropplevelser, og om å lage løsninger som er bra for mennesker, forretning, samfunnet og planeten.

Vår kjernekompetanse innen design er

 • Kvalitativt og kvantitativt innsiktsarbeid
 • Konseptutvikling
 • Prototyping
 • Innholdsdesign og tekst
 • Ulike metoder for å teste konsepter og løsninger
 • Visualisering
 • Universell utforming av digitale løsninger
 • Inkluderende design
 • Designledelse og prosess
 • Hypotesekartlegging
 • Systemorientert design
 • Atferdspsykologi

Del på: