Egne konsulenter

IT Consult er et konsulentselskap som er veldig bevisst på de endringer som til enhver tid skjer i IT-bransjen og i markedet generelt. Vi vet at for å lykkes bedre enn våre konkurrenter må vi være dynamiske, fleksible og endringsdyktige. Vi er derfor spesielt opptatt av to ting – våre konsulenter og våre kunder

Våre 40 ansatte er fundamentet for vår leveransekraft ut til våre kunder. Hovedvekten av våre konsulenter har sin kompetanse og erfaring innen IT infrastruktur og er sterke på klientteknologi, dynamisk arbeidsflate, datarom, virtualiseringsløsninger, nettverk og service management.  

IT Consult har siden 2010 levert kompetanse innen skyteknologi og våre konsulenter har lang erfaring med å bistå våre kunder med å bygge de beste løsningene for sin virksomhet. 

Vi har de siste årene bygget opp kompetanse innen systemutvikling, databaseteknologi, test/testledelse og vil fortsette å utvikle dette kompetanseområdet.

Klikk her for å lese om våre dyktige folk.

Del på: