Skytjenester og infrastruktur

Vi har mer enn 20 års erfaring med tjenester og rådgivning knyttet til både utvikling og drift av IT infrastruktur. Vi har bistått våre kunder fra tradisjonell drift til dagens skybaserte tjenester og har ekspertise til å bistå kunden med både forvaltning av interne, hybride eller skybasert plattformer og gir deg sikkerhet for at du alltid har tilgang til riktig kompetanse.

Skytjenester 
Vi er en kompetansepartner som kan bistå i alle faser av en digital transformasjon.  Vi bistår med kapasitet som supplement til kundens driftsorganisasjon eller til prosjektteam og vi bidrar med rådgivning og utførende konsulenter. Vi kan tilby kompetanse innen alle ledende skyteknologiene enten du benytter offentlige eller private skytjenester. Vi har kompetansen du trenger som tilrettelegger for overgang til offentlige, private eller hybride skytjenester. 

Våre konsulenter har erfaring og er sertifisert på de største leverandørene av offentlige skytjenester som  er Amazon Web Services (AWS)Microsoft Azure og Google Cloud Platform (GCP). Vi kan bistå med kompetanse i prosjekter med arkitektur, design og migreringskompetanse. Vi har også bistått leverandører av Private Cloud og hybride cloud løsninger og deres kunder med teknisk rådgivnings- og utviklingskompetanse samt teknisk prosjektleder og IT-arkitekt og driftskompetanse. 

Infrastruktur 
IT infrastruktur er et vidt begrep.  For oss innebærer dette utstyr, programvare, funksjoner og tjenester som danner grunnlag og et «fundament» for presentasjon og tilgjengeliggjør andre tjenester for bruker eller andre tjenester. Infrastrukturtjenester består av et sett av kapasiteter som serverkraft, lagring, nettverk og virtualiseringslag. Infrastrukturen skal understøtte og være kjøremiljøet for plattform- og applikasjonstjenestene. Våre konsulenter kan bistå med kompetanse innen alle plattform og applikasjonstjenester i en moderne og fremtidsrettet IKT infrastruktur: . 

 • Plattformtjenester 
 • nettverks- og sikkerhetstjenester 
 • Klientplattform og arbeidsflate 
 • Skyløsninger 
 • Katalog/ e-post plattform 
 • Tilgangstjenester 
 • Databaseplattform 
 • Samhandlingsløsninger 
 • Integrasjonsplattform 
 • Webplattform 
 • Dataromtjenester 

Din IT infrastruktur har behov for kontinuerlig endring i takt med den teknologiske utviklingen. Vi kan tilby kompetansen du trenger som sikrer dine ansatte en effektiv hverdag. Vi kan tilby kompetanse knyttet til nettverk og sikkerhet og sikker forvaltning av dine applikasjoner og programvare. Vi kan tilby tekniske arkitekter, prosjektledere og tekniske konsulenter som tar ansvar for videreutvikling og drift av dine løsninger og vi kan tilby konsulenter som kan bistå både med forvaltning og utvikling av din digitale plattform. Vi hjelper deg med å finne og implementere de smarte løsningene og er din kunnskapspartner. 

Del på: