Systemutvikling og test

IT Consult sitter på et høyt kompetansenivå innen systemutvikling, fra junior til ekspertnivå. Vi har ekspertise på både frontend-, backend- og fullstack-utvikling, for eksempel Java, .NET, ASP, React, Angular og Redux. Innen test dekker vi hele testløpet fra analyse og planlegging, til evaluering og rapportering av resultater.

Systemutvikling 
Våre strukturerte utviklere har fokus på utvikling av levedyktig teknologi, som hjelper kunden med å ta kvalifiserte beslutninger. I prosjekt jobber konsulentene både selvgående og i team, hvor man samarbeider om å lage de gode løsningene. De påtar seg gjerne teknisk ansvar eller teamansvar i kombinasjon med utviklerrollen. Vi er interessert ny teknologi, har fokus på å produsere kvalitet og vil være med å bygge en plattform kunden kan være stolt av.   

Test 
Testing i prosjektet bidrar til lavere risiko for feil og bedre kvalitet i produktene og tjenestene som utvikles. Hos oss har vi ekspertise som dekker hele testløpet, og vi har erfaring med smidige prosjekter samt komplekse løsninger. Vi kan bistå ditt prosjekt med både testledere, testutviklere og tekniske testere. Våre testledere kan gå inn i eksisterende utviklingsorganisasjoner og utøve testledelse i henhold til kundens strategi og metodikk, eller ta med seg og benytte velprøvde metoder og verktøy basert på best practice.  

Del på: