Innleide konsulenter

IT Consult har rammeavtaler med en rekke private og offentlige kunder. I tillegg til å tilby egne konsulenter tilbyr vi kapasitet og kompetanse fra vårt eget nettverk av selvstendige konsulenter og konsulentselskaper innenfor IT drift, systemutvikling, nettverk, applikasjonsforvaltning, test- og testledelse, arkitektur og design.

For å fremstå som en totalleverandør til store private og offentlige kunder har vi over lang tid bygd opp et stort nettverk av selvstendige konsulenter og andre konsulentselskaper som er tilknyttet vårt QPN (Qualified Partner Network). Med denne modellen sikrer vi at våre kunder til enhver tid har tilgang til riktig kompetanse og nok kapasitet i henhold til deres behov. For våre samarbeidspartnere tilbyr IT Consult en salg og markedskanal som sikrer tilgang til et marked som tidligere var forbeholdt de store konsulentselskapene og Brokere. 

Vi har i dag over 50 konsulenter i ulike oppdrag ut mot våre kunder . Disse konsulentene representerer enten våre samarbeidspartnere eller selvstendige konsulenter og dekker en rekke kompetanseområder. 

Del på: