Velkommen, Harald!

Publisert: 01.08.2020

Vi har fått en ny medarbeider i IT Consult, og har gleden av å ønske Harald Skutle velkommen!

Harald har 20 års erfaring med IT infrastruktur med spisskompetanse innen Citrix, Microsoft server og OS teknologi. De siste årene har han gjort seg godt kjent med Azure, O365 og Teams, og er Sertifisert Azure Solutions Architect Expert. Han har erfaring både offentlig og privat sektor i roller som Teknisk Prosjektleder, Teknisk Ansvarlig og Leveranseleder. I tillegg har han god kompetanse på informasjonssikkerhet og sikkerhetskomponenter i Azure og M365, og har jobbet som Sikkerhetsansvarlig.  

Taran Jensen Stokke, Konsulentsjef i IT Consult er stolt over å ha fått med Harald på laget: 

Harald er en utrolig faglig dyktig konsulent med gode mellommenneskelige egenskaper. Han vil bli en viktig konsulent ut mot våre kunder, i tillegg til at han med sin kompetanse vil bidra til kompetansebygging og kompetansedeling innad i selskapet. 

Del på: