Velkommen, Ida!

Publisert: 16.03.2022

Vi har fått en ny kollega, og har gleden av å ønske Ida velkommen!

Ida er en grafisk designer med en kreativ og utforskende tilnærming til å skape gode brukeropplevelser. Gjennom sin bachelorgrad og sitt arbeid med freelance- og hobbyprosjekter har hun fått erfaring med flere aspekter ved design. Hun elsker hvordan det visuelle, med spesielt fokus på typografi og layout, kan øke kvaliteten til en tjeneste eller et produkt, i samspill med prinsipper innen tilgjengelighet og inkluderende design.

Vi er stolte over å ha deg med på laget!

Del på: