IT Consult vinner rammeavtale med Mattilsynet!

Publisert: 01.10.2020

IT Consult med samarbeidspartnere vant rammeavtale med Mattilsynet som en av tre leverandører!

Denne avtalen gir oss mulighet til å levere IKT konsulenttjenester til Mattilsynet de neste fire årene. Avtalen dekker en rekke fagområder som prosjekt og teamledelse, drift av IT infrastruktur, systemforvaltning, porteføljestyring, estimering og estimeringsmodeller, evaluering av kode, digitalisering, test og mottakskontroll, lisensforvaltning og oppfølgning. 

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som arbeider for følgende mål: 

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann 
  • fremme god helse hos planter, fisk og landdyr  
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr 
  • fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn 
  • ivareta miljøvennlig produksjon 

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD. Hovedkontoret ligger i Oslo, men flere avdelinger og seksjoner ligger på forskjellige steder i Norge. Avdeling IKT består av tre seksjoner: IKT-Tilsynsløsninger, IKT-applikasjonsforvaltning og IKT-infrastruktur.   

Ta kontakt med Kyrre Eide for mer informasjon. 

Del på: