itc sin logo

Personvernerklæring

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer. All bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, lagring, sammenstilling og utlevering) regnes som behandling av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Itc (Pilestredet 15 A, 0164 Oslo) er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Et selskap som behandler data på våre vegne kalles databehandler. Samarbeidet reguleres av databehandleravtaler med tydelig formål og klare retningslinjer.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Itc behandler personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende opplysninger om deg, slik som navn og kontaktopplysninger (e-postadresse, telefonnummer mv.).
 • Demografiske opplysninger, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger i forbindelse med ditt eller din arbeidsgivers kundeforhold til oss, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mm.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du sender oss e-post, melder deg på arrangement eller kommer i kontakt med oss på andre måter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av vår nettside. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Itc bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter/tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med håndtering av våre klientoppdrag, herunder fakturering og annen administrering av klientforholdet. Vi bruker også data for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse blant annet gjennom automatiske pålogging og tilpasning av innholdsvisning til skjerm.
 • Utvikling og analyse: Vi bruker analyseverktøy for å evaluere hvordan nettsiden vår blir brukt. For eksempel måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer og lignende. Statistikken brukes vanligvis i aggregert form. Det betyr at informasjonen ikke kan kobles til deg som person.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.
 • Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene: i) ditt samtykke; ii) oppfyllelse av avtale med deg ; iii) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Itc har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine. All behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.

Når sletter vi personopplysningene?

Itc oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der det er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil også kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, som for eksempel Microsoft Office 365. All utveksling av data gjøres i tråd med tydelige retningslinjer for behandling av persondata. Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil offentlige myndigheter også motta informasjon.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Endring i Personvernserklæringen

Itc vil jevnlig evaluere personvernerklæringen vår for å sikre at denne er forståelig, oppdatert og i tråd med gjeldende regelverk.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av www.itc.no. Formålet er å føre statikk over bruken og å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler under.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til  firmapost@itc.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting av informasjon.

Itc behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Dette gjør vi for å kunne løse oppdrag og levere avtalte tjenester. Dersom du samtykker, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.